Claudia Witlam-Kuhnt

Claudia Witlam-Kuhnt is een ervaren business controller en manager en heeft sinds 2015 haar eigen onderneming: AMF support.

Met haar ervaring, kennis en kwaliteiten wil zij ondernemers, (financiële) directeuren, controllers en/of managers actief en praktisch ondersteunen bij hun taak en verantwoordelijkheid. Hierbij stapt zij bewust in de processen en zit aan tafel met belanghebbenden. Zij staat tussen de mensen, en ziet zichzelf dan ook als “Controller–Nieuwe-Stijl”.

Zij creëert meerwaarde en veranderenergie door feiten, missie, procedures en emoties evenwichtig aan bod te laten komen. Ondersteunen betekent maatwerk. Daarbij toont zij begrip voor verschillende standpunten en gedachtenlijnen, en denkt en doet constructief mee als partner.

De diversiteit aan vraagstellingen, processen en mensen, is de bron voor haar creativiteit en ondernemerschap. Zij is nieuwsgierig, gaat op zoek, sluit aan bij wat er is en creëert draagvlak. De juiste vragen stellen, goed luisteren, scherp observeren en analyseren zijn de ingrediënten voor haar succes bij veranderingstrajecten.

Zij heeft een “antenne” voor verbetering van effectiviteit, efficiency en kwaliteit en heeft daarbij aandacht voor communicatie, samenwerking, risicobeheersing en cashpositie.

Haar motto: Samen van inzicht naar controle.

Email: info@amfsupport.nl

Onze website maakt gebruik van functionele en niet functionele cookies. Akkoord Meer lezen