Instrumenten

by Martin Hoeve

De lerende mens staat centraal en dus wil je weten waarin je sterk bent en welke gedragscompetenties je nog kunt ontwikkelen.
Wij gebruiken een aantal instrumenten die kunnen helpen inzicht te krijgen in competenties. Deze ontwikkeltools zijn allen gevalideerd en gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling, de communicatie en samenwerking met anderen.

Wij gebruiken o.a. het:

·      Persoonlijk Waarden Profiel
Dit is een instrument dat waardendrives van mensen en waardensystemen in organisaties volgens Graves in kaart brengt.

·      Team Waarden Profiel
Geeft, door bundeling van de individuele scores, voor teams en organisatie-eenheden inzicht in de mate waarin er gebruik gemaakt wordt van het waardenpotentieel van de medewerkers.

Daarnaast bieden wij via onze partner Q4 Profiles:

·      DISC Profielen
Hiermee focussen wij op wat mensen bewust en onbewust beweegt. Individueel te gebruiken maar ook als ‘TeamGrid’ in te zetten.

·      EQ-I 2.0
Met dit instrument meten we de Emotionele Intelligentie van iemand en kunnen we duiden waar ontwikkelpotentieel ligt.

Wilt je meer informatie over één van deze instrumenten en wat wij daarmee voor jou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met ons: info@oopen.nu

Onze website maakt gebruik van functionele en niet functionele cookies. Akkoord Meer lezen