Directeuren voor directeuren

by Martin Hoeve

Een ontmoeting met/tussen lotgenoten met meerwaarde

Lonely at the top!

De agenda is vol, de weken vliegen voorbij en soms stel je jezelf de volgende vragen: Kan ik dit onderwerp met mijn leidinggevende bespreken? Wanneer betrek ik mijn team erbij? Is dit ethisch of moreel wel aanvaardbaar? Heb ik nog wel plezier in mijn werk? Modern management vraagt om een afgewogen mix van cognitief, strategisch, sociaal en emotioneel leiderschap. De werkelijkheid is complex, grillig en vaak weerbarstiger dan je wilt en je hebt regelmatig het gevoel er alleen voor te staan: it’s lonely at the top.

Voor het nemen van afstand laat de dagelijkse werkbelasting weinig ruimte terwijl je weet dat het helpt. Veel leiders ervaren het als buitengewoon nuttig om met anderen van gedachten te wisselen. Helaas blijft het vaak bij een toevallig gesprek. Zinvol, maar net iets te incidenteel en vrijblijvend. In ons programma ‘Directeuren voor Directeuren’ ben je actief bezig met gelijkgestemden.

Doel programma
‘Directeuren voor Directeuren’ gaat een stap verder. Vraagstukken vliegen we aan vanuit drie invalshoeken. Jij met jouw eigen dilemma’s; Jij in relatie tot jouw leidinggevende, jouw bestuur of aandeelhouder(s); Jij in relatie tot de medewerkers.

 Thema’s die aan bod komen

  • weerstand;
  • strategische samenwerking;
  • conflicten;
  • teamontwikkeling
  • omgaan met emoties;
  • grenzen stellen;
  • verbinding met de medewerkers.

Praktische informatie

‘Directeuren voor Directeuren’ bestaat uit een reeks van zes bijeenkomsten over een periode van ongeveer een half jaar. De bijeenkomsten zijn van 16:00 uur tot 20:30 uur. Ongeveer elke drie weken een dagdeel.

Locatie

Centraal gelegen in het land.

Inschrijven

Neem voor meer informatie en/of inschrijving contact met ons op: info@oopen.nu

Onze website maakt gebruik van functionele en niet functionele cookies. Akkoord Meer lezen