“Leiding geven aan professionals? Niet doen!” (Mathieu Weggeman, Scriptum 2008)

Wij geloven in de autonomie van een professional. Sturen is niet nodig; de opdracht, de klant en het proces zijn leidend. Daarom werkt Oopen samen met ervaren en ondernemende professionals in de Oopen Community. Daarbinnen leren wij van elkaar, verstaan wij elkaar en delen we visies.

Leer de community-leden hieronder kennen:

Geïnteresseerd in de Oopen Community, klik dan hier

Community-leden

Anja Senhorst

Anja is een ervaren interim - en projectmanager in zorg en welzijn. In haar werk laat zij zich vooral leiden door haar overtuiging dat zelfsturing het meest effectief is. Daarover heeft zij ook diverse bijdrage geleverd aan workshops en seminars.

In haar werk slaagt zij er altijd in een verbinding te slaan tussen doelen van management en bestuur en die van personeel en de werkvloer.

Haar aanpak kenmerkt zich door passie, enthousiasme , warme betrokkenheid met een flinke dosis humor.

Ben Brown

Ben Brown (1971) adviseur, (im-) projectleider en begeleider van interculturele processen in organisaties.
Als bestuurskundige met  interculturele ervaring heeft hij de afgelopen jaren veel gewerkt op de terreinen politiek en bestuur, zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. In opdracht van ministeries en bovenlokale instellingen heeft hij gemeenten en instellingen geadviseerd over duurzame beleidsontwikkeling op  het gebied van multiculturele vraagstukken. Daartoe behoorde ook het doen van onderzoek. Het vertalen van verkregen informatie in praktisch toepasbare methoden, trainingen en ontwikkelen van beleid waren belangrijke werkzaamheden.

Ben is een  charismatische doener. Hij begeleidt processen met passie en betrokkenheid. Met zijn ervaring en persoonlijke competentie, zoals humor, overbrugt hij met gemak tegenstellingen.  Hij laat individueel vakmanschap van medewerkers aansluiten op de vragen van de divers samengestelde organisatie.
Zijn motto:
Diversiteit als bron van inspiratie, creativiteit en innovatie: winst voor de organisatie! Verbinding als drijfveer voor contact.

Bert van Eekhout

Bert is sinds 2004 zelfstandig trainer en adviseur. Hij biedt organisaties een compleet dienstenpakket om processen te verbeteren. Daarbij maakt hij vooral gebruik van methoden als Lean en Six Sigma. Inmiddels zijn meer dan 800 Green Belts en Black Belts door hem gecertificeerd.

Na Werktuigbouwkunde gestudeerd te hebben is hij in 1983 bij Philips gestart als projectleider voor Lean en Logistieke projecten. Daarna is hij gedurende een periode van 20 jaar als organisatieadviseur actief geweest voor achtereenvolgens Atos, KPMG, Rijnconsult en Cap Gemini. Hij was daarbij als adviseur/projectleider verantwoordelijk voor projecten in binnen- en buitenland en was tevens manager van een adviesgroep. Hij is actief geweest voor productieondernemingen, transport -en distributieondernemingen en energiebedrijven.

Bert is een enthousiaste, zeer ervaren trainer/adviseur met plezier in zijn vak. Hij werkt doelgericht en efficiënt, maar ook met de nodige humor.

Bouwe Doeven

Bouwe [1958] is sinds 1998 actief als interim-manager en adviseur in industriële bedrijven, vaak in de foodsector. Daarnaast is hij mentor voor [startende] ondernemers en coach voor leidinggevenden.

Zijn achtergrond in Werktuigbouw en Bedrijfskunde, gecombineerd met belangstelling voor mensen en wat hen drijft in hun werk, stelt hem in staat verbanden te leggen en echte veranderingen te realiseren.

Hij is succesvol als mentor voor startende ondernemers en ervaren ondernemers die tegen vragen aanlopen. Hij heeft het vermogen als coach leidinggevenden te helpen beter te functioneren door hen te laten begrijpen waar de schoen wringt. Zijn   ervaring van ruim 25 jaar leidinggeven helpt daarbij.

Als zeezeiler begrijpt hij als geen ander dat de kortste weg niet altijd de beste of de snelste is en dat goed inspelen op de omstandigheden en de bemanning de sleutel is voor een behouden vaart.

Motto; “Zonder betrokkenheid geen doelmatigheid, zonder doelmatigheid geen continuïteit”

Claudia Witlam

Claudia is in 2015 gestart met haar eigen onderneming: AMF support. Met haar ervaring, kennis en kwaliteiten wil zij ondernemers, (financiële) directeuren, controllers en/of managers actief en op een praktische wijze ondersteunen in hun zware taak en verantwoordelijkheid die zij binnen hun organisatie dragen. Hierbij stapt zij bewust in de processen en gaat zij aan tafel zitten met de belanghebbenden. Zij staat tussen de mensen die een organisatie uniek maken. Zij ziet zichzelf dan ook als “Controller–Nieuwe-Stijl”.

Extra meerwaarde en veranderenergie creëert Claudia door feiten, missie, procedures en emoties evenwichtig aan bod te laten komen. Ondersteunen betekent voor haar maatwerk leveren. Dit doet zij door zowel begrip te tonen voor verschillende standpunten en gedachtenlijnen, als constructief meedenken en meedoen als partner in business.

De diversiteit aan vraagstellingen, processen en mensen, waar zij in de praktijk mee te maken krijgt, is de bron voor haar creativiteit en ondernemerschap. Zij is nieuwsgierig, gaat op zoek, sluit aan bij wat er is en creëert draagvlak. De juiste vragen stellen, goed luisteren, scherp observeren en analyseren zijn de andere ingrediënten voor haar successen bij veranderingstrajecten.

Zij heeft een antenne voor mogelijkheden tot verbetering van effectiviteit, efficiency en kwaliteit en geeft communicatie, samenwerking, risicobeheersing en cashpositie de nodige aandacht.

Haar motto: Samen van inzicht naar control.

Daniël Jansen

Daniël heeft in zijn carrière vele finance & control en advies-functies bekleed in internationale produktie- en logistieke ondernemingen, het MKB en de zorg. Sinds 8 jaar werkzaam als interim manager en bedrijfsadviseur. Steeds gericht op verbetering van operationele en financiële resultaten.

Zijn visie: "resultaten worden bereikt door mensen" wordt gesteund door degelijke financiële en bedrijfskundige expertise. Hij werkt en communiceert graag 'to-the-point'. Deze combinatie wordt gewaardeerd door opdrachtgevers.

Hij heeft veel ervaring met Prestatie Management, Werkkapitaal Management, Bedrijfsoptimalisatie en uiteraard Financiën en Controlling. Door zijn brede kennis en kunde kan hij optreden als ondersteuner en partner van management team, directie én operatie.

Kwaliteiten: handelt zeer betrokken voor de opdrachtgever, helicopter view met goede blik voor details, no-nonsense met oog voor de mens. Track record in meerdere industrieën en non-profit organisaties.

Douwe Boersma

Douwe is een zeer ervaren interim manager met een bestuurskundige achtergrond, hij heeft zijn sporen verdient  in verschillende bestuurlijke rollen in de non-profit sector. Douwe wordt vaak ingezet in grote verandertrajecten waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn.

Douwe vat het zelf als volgt samen: "Mijn interesse ligt op het gebied van wonen, leven en werken, waarbij ik resultaten behaal door te zorgen voor soepele en korte processen en een goede samenwerking met geïnspireerde medewerkers.
Daarbij is mijn doelstelling om zelfstandige burgers te faciliteren en kwetsbare burgers te ondersteunen."

Erwin van den Berg

Erwin (1970) is een door de wol geverfde adviseur. Hij heeft veel ervaring opgedaan in kennis gedreven projecten op diverse vakgebieden. Als beleidsadviseur weet hij inhoud te vertalen naar beleid en beleid om te zetten in maakbare plannen.

Erwin is in 2015 gestart met zijn eigen onderneming RAED. Vanuit RAED ondersteunt en begeleidt hij overheden en bedrijven bij besluitvormingsprocessen. Erwin vervult in deze processen de rol van gids. Dit is vaak op de achtergrond, maar wanneer nodig op de voorgrond. Door vragen te stellen, te luisteren en te analyseren brengt hij overzicht in de complexiteit van de relevante vraagstukken en brengt hij inzichten, ervaringskennis en feiten in kaart.

Erwin is enthousiast, energiek en nieuwsgierig. Zijn werkwijze is oprecht en mens- en team georiënteerd. Hierdoor weet hij mensen en organisaties te verbinden en draagvlak te realiseren voor verandering.

Veel besluitvormingsprocessen hebben een financiële component. Er bestaat een toenemende behoefte aan financiële onderbouwing van inhoudelijke keuzes. In dit soort projecten werkt Erwin graag samen met de specialisten van Oopen Finance.

Ingrid Bennink

Ingrid helpt MKB-bedrijven succesvol ondernemen door het verbeteren van de interne organisatie.
Ze is een kei in organiseren en het gaat haar aan het hart dat veel MKB-directeuren onnodig veel tijd besteden aan de dagelijkse leiding en gang van zaken in hun bedrijf. Dit gaat namelijk ten koste van groei en ontwikkeling en het (volledig) benutten van de potentie van hun bedrijf.

Ingrid coacht en helpt directeuren bij het realiseren van een effectieve, succesvolle organisatie zodat de directie (weer) in staat is om echt te gaan ondernemen. Haar kracht zit in analyseren, het stroomlijnen van processen en het aanspreken van kwaliteiten van medewerkers.

Ingrid heeft een administratieve achtergrond in diverse sectoren en bedrijven. Zij weet als geen ander wat er op de werkvloer mis kan gaan maar ook waar winst te behalen valt. Daarnaast heeft zij geconstateerd dat problemen, belemmeringen en ineffectiviteit veelal veroorzaakt worden doordat een aantal cruciale aspecten niet op orde zijn. Veel bedrijven realiseren zich onvoldoende dat ze onbewust en ongewild hun eigen ineffectiviteit organiseren.

Vanuit deze ervaring heeft zij een analysemodel ontwikkeld dat bedrijven snel inzicht geeft in het ‘gat’ tussen de ambities en wensen van de ondernemer en de realiteit in zijn bedrijf. Ingrid is de verbindende schakel tussen directie en werkvloer en zorgt ervoor dat de interne organisatie in plaats van doel op zich, weer het middel wordt waarmee de ondernemer zijn ambities kan waarmaken.

Jan Baarveld

Mensen en organisaties kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog: mensen maken organisaties. En als de organisatie niet loopt, gaan mensen hun eigen gang. Dat levert niet altijd de gewenste resultaten op. Er is winst te behalen bij een optimale match tussen de belangen en doelen van organisatie en  die van het individu. De komende jaren zal dit alleen maar sterker worden: werken geschiedt vanuit kwaliteit, zingeving en energie in balans. Dat richt zich op  het ontwikkelen van strategieën om succes te hebben in een veranderende omgeving. Afscheid nemen van overlevingsstrategieën die niet meer werken. hoort daarbij

Met zijn jarenlange ervaring heeft Jan (1950) zich met  plezier en succes bezig gehouden met mensen en organisaties. Hij werkte als consultant, interim-manager en coach in uiteenlopende organisaties: van commercie tot zorg en van multinational tot MKB.

 

Jan-Willem Ackerman

Jan-Willem heeft ruime leidinggevende ervaring opgedaan in diverse commerciële functies (bedrijven en particuliere markt) en managementlagen.

Verandermanagement is een centraal thema in zijn loopbaan als (interim) manager. Hier heeft hij gedegen ervaring mee opgebouwd.
Het betreft hier bijvoorbeeld trajecten waar sprake is van het verhogen van de effectiviteit (sales output, vaardigheden en attitude) van individuen, groepen of afdelingen. Het in-, outsourcen van activiteiten. Integratie van nieuwe businessmodellen.

Zijn kwaliteit ligt bij het wegnemen van weerstanden en het creëren van draagvlak en verbinding. Eigenaarschap tonen en eigen verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke sleutelwoorden. In zijn ogen komt dan het meest optimale rendement naar voren.

Hij heeft een enthousiaste en pragmatische aanpak. De leiderschapsstijl is coachend leiderschap.

Mensen die hem kennen karakteriseren hem met de volgende woorden: initiatiefrijk, ondernemend, resultaatgericht, geëngageerd.

Jeroen uit den Bogaard

Leergierig, hulpvaardig en accuraat.

Jeroen ondersteunt organisaties op het gebied van marketing, kennismanagement en procesbeschrijvingen.

Motto: Meedenken en Meedoen!

Kees van Lambalgen

Kees (1957) is Interim-manager, projectmanager en adviseur binnen de zorg.

Hij heeft een brede ervaring binnen de zorg in het algemeen en (algemene en academische) ziekenhuizen in het bijzonder. Als theoretische bagage heeft Kees mastercertificaten in strategisch management in de gezondheidszorg (MHA/TIAS) en in projectmanagement (ESI/George Washington University).

Met zijn coachende stijl van leidinggeven en adviseren beweegt hij zich gemakkelijk op alle managementniveaus, maar ook binnen maatschappen en vakgroepen. Door een combinatie van analytische vaardigheden en sociale eigenschappen weet Kees mensen in beweging te krijgen en resultaten te bereiken.

Kenmerken: Nieuwsgierig, betrokken, verbindend, creatief en resultaatgericht.

Specialiteiten: samenwerkingsvraagstukken en verandertrajecten.

Marja Zwaan

Marja (1964) is zelfstandig projectleider, procesbegeleider, adviseur, trainer en coach.

Is afgestudeerd MBA aangevuld met opleidingen in leiderschap, organisatie- inrichting &- ontwikkeling en projectmanagement en vakopleidingen verpleegkundige A en IC/CC. Bezit brede oriëntatie en dito ervaring.

Zij stelt het belang van de klant centraal en zet zich te allen tijde in voor het hoogst haalbare resultaat. Is creatief, pragmatisch en resultaatgericht in het vinden en realiseren van oplossingen of verbeteringen, zonder de menselijke verhoudingen uit het oog te verliezen. Zij is communicatief sterk, professioneel en mensgericht in haar optreden, wat haar in staat stelt makkelijk te bewegen op verschillende organisatieniveaus. Mensen stimuleren en motiveren in hun werk om tot nog betere resultaten te komen is een eigenschap van haar wat klanten in haar waarderen.

Ze durft keuzes te maken en deze voor te leggen. Is vernieuwend, strategisch en een veelzijdig organisatietalent.

Marja heeft ruime ervaring als project- en programmaleider, consultant, lijnmanager en docent. Voelt zich als een vis in het water binnen 1e en 2e lijszorginstellingen, maar heeft inmiddels ook ervaring binnen het bedrijfsleven opgebouwd.

Gedrevenheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, enthousiasme en humor zijn woorden die Marja typeren.

Martijn Pont

Het kan iedere dag beter. Met een positieve inslag, inspirerend en zonder de ander de les te lezen weet Martijn mensen, teams en organisaties in beweging te krijgen. “Lean maakt werken leuker. Samen halen wij het beste resultaat.”

Martijn heeft een lange ervaring in veel verschillende functies. Zijn enthousiasme is alleen maar toegenomen sinds hij zes jaar geleden kennis maakte met lean. “Ineens had alles wat ik altijd al deed een naam. Een tooling. En literatuur. En ik had ineens collega lean consultants.”

Door de ruimte te laten zien, waar alle mensen in organisaties in kunnen stappen om continu verbeteren vorm te geven, geeft Martijn lean een duurzaam karakter. Het kan altijd beter, sneller en slimmer en de kunst is om mensen dit zelf te laten zien.

Martijn beweegt zich makkelijk op de werkvloer, zowel als in de boardroom. Elk gesprek moet opleveren dat de wereld er daarna een beetje anders uitziet. Trainingen voor grote groepen, of coaching in een individuele setting. Veel is mogelijk. Zullen we morgen beginnen?

Paul Overbeek

Paul (1962) is een ervaren zelfstandig professional op het gebied van grafisch ontwerpen en visuele communicatie.

Het is zijn passie om bij te dragen aan organisatieontwikkeling door de ‘binnenkant’ en de ‘buitenkant’ van een organisatie zo goed mogelijk te laten matchen.

Zijn specialismen zijn:
• (Re-)design logo's;
• Huis- en producstijlen;
• Marketing communicatie;
• Informatie-ontwerpen.

Reinier Groenendijk

Reinier is zelfstandig specialist / ondernemer in communicatie. Met een ruime ervaring bij een groot aantal relaties, diverse opdrachten en talloze publicaties een graag geziene verbinder en adviseur op de vele terreinen van het communicatievak.

 

Specialismen:

  • Interim communicatiemanagement
  • communicatieconcepten
  • trainingen
  • publicaties, zoals magazines, webcontent, redactionele artikelen.
  • TV producties en bedrijfsfilm