In het kader van ons tienjarig bestaan vullen wij de traditioneel wat rustige zomermaanden op door elke week een ‘Oopen ontwikkelcafé’ te houden op donderdagen van 15.30 – 17.00 uur. In deze proeverijen stippen wij thema’s aan die wij in organisaties veelvuldig tegenkomen. Samen met onze Oopen community leden delen wij onze kennis en inspiratie op […]

Nog maar kortgeleden hebben we onze website vernieuwd en zie daar, er is nu al weer behoefte aan aanpassing. Met de kleurstelling rood (hart) en blauw (ordening) vormde dat onze synergiekleur paars. De kleur van “een tikje anders” en “een beetje spannend.” Die drie kleuren komen voort uit onze innerlijke krachten en vanuit datgene wat […]