Klanten en markten zijn elementair voor het bestaan van een organisatie. Eén van onze activiteiten is organisatie-advies.  Hoe zou ‘sales’ daartoe niet kunnen behoren? Vandaar dat wij ons ook richten op de aanpak en verbetering van processen in dit gebied. Hoe effectief zijn de sales inspanningen nu echt?  “Hoe goed ken je de klant, diens vraagstukken  en kwesties?” Dergelijke vragen horen wij vaak. Vandaar dat wij met een gericht plan van aanpak sales activiteiten structureel en planmatig onder de loep nemen en helpen bij het implementeren van een verbeterde werkwijze met duurzaam succes.

Zoals bij alle projecten waarin Oopen actief is, zijn ook hier de eigen medewerkers intensief betrokken bij de aanpak om tot verbetering te komen. Alleen dan beklijven verbeteringen naar onze mening, echt.

Interesse om uw Sales te optimaliseren? Neem contact op: info@oopen.nu